Kontroler 8288

Układ 8288 jest pośrednikiem pomiędzy procesorem a systemową magistralą sterującą. Układ 8288 jest dekoderem sygnałów S0, S1, S2 procesora 8086.

Na bazie sygnałów generowane są sygnały sterujące magistrali IOW O, IORC, M W T C, M RDC, IN T A oraz statusu procesora. Układ 8288 steruje pracą rejestrów zatrzaskowych buforów magistrali adresowej i magistrali danych. Rejestry te utrzymuja dane i adresy na szynach tak długo aby mogła zakończyć się transmisja do procesora. Znaczenie wyprowadzeń kontrolera 8288, których jest 20 opiszemy poniżej. Piny ∼S0, ∼S1, ∼S2 są połaczone z odpowiednimi pinami procesora. Wejście doprowadzające sygnał zegara systemowego z ukłasu 8284 opisano CLK. Stan 1 wejścia M B odpowiada powszechnie stosowanemu protokołowi firmy INTEL, a stan 0 wymusza maksymalną prędkość magistral.

Kierunek z CPU do pamięci dla przesyłanych danych wymusza niski stan logiczny ∼M W T C. Kierunek z pamięci do CPU dla przesyłanych danych wymusza niski stan logiczny ∼M W DC. Kierunek z CPU do I/O dla przesyłanych danych wymusza niski stan logiczny ∼M W T C. Kierunek z I/O do CPU dla przesyłanych danych wymusza niski stan logiczny ∼IORC. Niski poziom logiczny na wyjściu DEN jest sygnałem dla rejestru zatrzaskowego bufora magistrali danych, powodującym zamrożenie na nim jej aktualnego stanu. ALE zamraża stan magistrali adresowej. DT / ∼R związany jest z kierunkiem preacy szyny, gdy 1 to procesor zapisuje, a gdy 0 to procesor czyta. ∼IN T A zawiera sygnał potwierdzenia przyjęcia przerwania sprzętowego przez procesor. Podanie na wejscie ∼AEN stanu niskiego powoduje uaktywnieniewejść układu 8288. Podanie na wejście CEN stanu niskiego ustawia wszystkie wyjścia sterujące magistralami oraz wyjścia DEN i ∼P DEN w stanie nieaktywnym.

W zależności od stanu wejścia M B, wyjście M CE/ ∼P DEN służy do obsługi priorytetu przerwań do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi wejścia i wyjścia. Wystawienie sygnału na wyjściu ∼AM W C uprzedza układy pamięci o spodziewanej operacji zapisu. Wystawienie sygnału na wyjściu ∼AIOW C uprzedza układy wejścia i wyjścia o spodziewanej operacji zapisu. Vcc oznacza wejście napięcia zasilającego +5V. GN D jest masą dla zasilania.